Kontakt

Działania na rzecz społeczności i środowiska

Dbamy o nasze wspólne dobro. Ograniczamy do minimum wpływ firmy na środowisko naturalne. Działamy na wielu płaszczyznach, by wspierać potrzebujące organizacje i stowarzyszenia.

Czym jest dla nas CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu to budowanie systemu wartości, który ma wpływ na otaczające nas środowisko oraz jego mieszkańców.

Środowisko

Nasze technologie mają wpływ na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, a w procesie produkcyjnym korzystamy ze źródeł energii odnawialnej.

Ludzie

Wspieramy jednostki oraz organizacje potrzebujące pomocy rzeczowej lub finansowej. Wspomagamy także młodych przedsiębiorców w ramach Programu Mentoringu Biznesowego.

Region

Pomagamy stworzyć infrastrukturę, która ma wpływ na bezpieczeństwo oraz rozwój lokalnej społeczności. Nowe inwestycje wybierane są tak, by przynosić korzyść regionowi.

Akcje CSR

Gniotpol akcje - banner
CSR

Ekologistyka i zrównoważony rozwój transportu, czyli ekologiczne rozwiązania w logistyce

Autor: Anna | 14 listopada 2022

Aby stawić czoła wyzwaniom dzisiejszego świata, branża TSL musi podążać z duchem zachodzących w nim zmian. Naszym obowiązkiem jest wychodzenie naprzeciw potrzebom społeczeństwa i wprowadzanie w życie idei ekologistyki oraz zrównoważonego rozwoju transportu.  Ekologia transportu to temat znany naszej branży od lat. Liczba praktycznych zastosowań zrównoważonych rozwiązań w logistyce rośnie z roku na rok, dając […]

Zobacz więcej
Gniotpol akcje - banner
CSR

Serwis przyczep i naczep – klucz do odpowiedzialnego transportu

Autor: Andrzej | 30 września 2022

Utrzymanie pojazdu w dobrej kondycji technicznej należy do obowiązków każdego kierowcy – podobnie jak utrzymanie taboru w najwyższej gotowości stanowi zadanie każdego przewoźnika. Z pomocą w wypełnianiu obu tych misji przychodzi nasz serwis gwarantujący opiekę nad produktami GT Trailers użytkowanymi przez naszych Klientów.  Od specjalistycznych usług oferowanych przez nasz fabryczny warsztat, po łatwy dostęp do […]

Zobacz więcej
Gniotpol akcje - banner
CSR

Europejski transport w 2021 roku – podsumowanie

Autor: Andrzej | 1 grudnia 2021

W roku 2021 europejski transport musiał stanąć przed kilkoma istotnymi wyzwaniami. Jak wpłynęły one na sytuację w branży? Zawirowania gospodarcze okazały się być jednym z bardziej nieprzewidzianych skutków pandemii COVID-19. Braki w dostawach odcisnęły swoje piętno na wielu branżach. Szczególnie dotknięte kryzysem okazały się być transport i logistyka. Dynamiczna sytuacja na rynku komponentów oraz rosnące […]

Zobacz więcej