Kontakt

GNIOTPOL TRAILERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


została nagrodzona w „Konkursie na najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych” organizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB”.

GNIOTPOL TRAILERS  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizowała projekt


nr POIR.03.04.00-16-0089/20 pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla GNIOTPOL TRAILERS SP. Z O.O.” dofinansowany z Funduszy Europejskich; działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.
Projekt dotyczył wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Celem projektu była pomoc w utrzymaniu działalności firmy.
Dofinansowanie projektu z UE: 345 507,90 PLN

Firma GNIOTPOL TRAILERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zakup i wdrożenie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w firmie GNIOTPOL TRAILERS Sp. z o.o.”

Celem projektu jest zwiększenie innowacji z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz rozwój w zakresie stosowania produktów i usług opartych na TIK. W wyniku realizacji projektu firma zwiększy dodatkowo zatrudnienie i stworzy nowe miejsca pracy.

Wdrożone rozwiązania wpłyną bezpośrednio na proces produkcji i sprzedaży produktów dzięki szybkości przetwarzania danych i łatwości w ich zarządzaniu. Wdrożone rozwiązania pozwolą na zwiększanie liczby klientów, podniesienie ich poziomu zadowolenia ze współpracy z firmą, a także ułatwią proces zarządzania firmą w wielu jej aspektach (zwiększenie możliwości rozwoju firmy a tym samym całego sektora MSP w regionie i kraju.

Wartość projektu: 515 082,00zł

Dofinansowanie projektu z UE: 257 025,91 zł